Vážení, vítáme vás na stránkách obce Humburky.
Naše obec leží 2km jihovýchodně od Nového Bydžova v Královéhradeckém kraji
v nadmořské výšce 231m.n.m. Podle posledního sčítání obyvatel k 1.1.2019 u nás
žije 406 obyvatel, z toho počtu je 48 obyvatel Domova důchodců POHODA.
V obci je 136 popisných čísel, katastr obce leží při levém okraji, částečně i při pravém
břehu řeky Cidliny a má rozlohu 258 ha.
 
               
 
                                                                 
 
  
 

Krizové telefony

hasiči 150  policie 158 záchranka 155                        
     Velitel hasičů obce      728459148
     Starosta obce              724184484
     Místostarosta obce      737269585

        Novinky

Resonanční pila Chlumec n C. - nabídka dřeva
7.12. tradiční setkání seniorů od 14:00 v pohostinství - v programu vystoupí SESTRY CHALUPOVY  https://sestrychalupovy.webnode.cz/
30.11. rozsvícení vánočního stromu

 Postupně rušíme starý sběrný dvůr v ulici Na Haltýři a stěhujeme jej do ulice Libeňská čp 62. Máme zde již bioodpad, plast, elektrospotřebiče a  kontejnery na papír. Během několika dnů sem bude přestěhován kontejner na oděvy, železo, sklo, atd.  Tímto bude činnost na starém místě ukončena a nebude zde již žádná možnost uložení surovin. Nová skládka se vám bude jistě líbit, protože je mnohem přístupnější , větší a na  pořádek v kontejnerech a okolo dohlížejí kamery, které odhalí nepatřičné chování některých jedinců.

Proto vám tímto děkujeme za dodržování pravidel skládkování a kvalitní třídění druhotných surovin.

Návštěva z 1. a 2. ročníku ZŠ Klicperova   Nový Bydžov v areálu Racek
Větve z jarního ořezu stromů můžete odvést do bývalého agropodniku zadním vjezdem . Před druhými vraty napravo odložte větve na hromadu, pokud možno větve odkládejte na kupu do výše a neroztahujte skládku do široka. V případě zamčených vjezdových vrat se domluvte s p. Davidem Štěrbou 728459148 o jejich odemknutí. Předem vás všechny prosíme o ukládání POUZE větví. Pokud zde budete odkládat i jiný materiál, přistoupí majitel pozemku k ukončení této možnosti. Předem vám děkujeme za dodržování tohoto pravidla
Co patří a nepatří do popelnic na plast a na papír
Náklady na provoz kanalizace za rok 2018
Svoz kom. odpadů  a svoz plastů v roce 2019 1.polotetí     2.pololetí
-Služba e-mailová hlášení. Po odeslání své e-mailové adresy na hlaseni.humburky@seznam.cz ,budete dostávat přepis hlášení obecního rozhlasu e-mailem.
(červené odkazy jako vždy obsahují další informace)