Vážení, vítáme vás na stránkách obce Humburky.
Naše obec leží 2km jihovýchodně od Nového Bydžova v Královéhradeckém kraji
v nadmořské výšce 231m.n.m. Podle posledního sčítání obyvatel k 7.11.2014 u nás
žije 402 obyvatel, z toho počtu je 48 obyvatel Domova důchodců POHODA.
V obci je 136 popisných čísel, katastr obce leží při levém okraji, částečně i při pravém
břehu řeky Cidliny a má rozlohu 258 ha.
 
Meteoradar               
 
                                                                 
 
  
Krizové telefony
 hasiči 150  policie 158 záchranná služba 155                        
     Velitel hasičů obce       728459148
     Starosta obce               724184484
     Místostarosta obce       737269585

                                   Novinky

Řezání větví okolo nadzemního elektr. vedení na soukromých pozemcích
1.10 od 9:00 do 10:00 sběr nebezpečného odpadu ,   od 30.9. do 2.10. sběr velkoobjemového odpadu
Pronájem pohostinství v Humburkách
Jak se máme chovat k naší splaškové kanalizaci a co ovlivní cenu stočného
-Služba e-mailová hlášení. Po odeslání své e-mailové adresy na hlaseni.humburky@seznam.cz ,budete dostávat přepis hlášení obecního rozhlasu e-mailem.
(červené odkazy jako vždy obsahují další informace)