Vážení, vítáme vás na stránkách obce Humburky.
Naše obec leží 2km jihovýchodně od Nového Bydžova v Královéhradeckém kraji
v nadmořské výšce 231m.n.m. Podle posledního sčítání obyvatel k 7.11.2014 u nás
žije 402 obyvatel, z toho počtu je 48 obyvatel Domova důchodců POHODA.
V obci je 136 popisných čísel, katastr obce leží při levém okraji, částečně i při pravém
břehu řeky Cidliny a má rozlohu 258 ha.
 
               
 
                                                                 
 
  
 

Krizové telefony

hasiči 150  policie 158 záchranka 155                        
     Velitel hasičů obce       728459148
     Starosta obce              724184484
     Místostarosta obce      737269585

        Novinky

AGROPODNIK HUMBURKY oznamuje , že bude na středisku v KOSIČKÁCH prodávat naturální obilí.

14. ,15.,21.a 22. září

vždy od 8,00 do 14.30

CENA 200,-- Kč za 60 kg pšenice včetně pytle a DPH.

ÚHRADA U HOSPODÁŘKY STŘEDISKA.

Dne 30.9. od 9:00 do 10:00 proběhne v naší obci svoz nebezpečného odpadu. Odběrné místo jako vždy na parkovišti u pohostinství. Elektroodpad nepředávejte s nebezpečným odpadem, ale na skládce tříděných surovin - Haltýř ( za kapličkou, jak jsou kontejnery na plast, sklo, papír, železo) . Elektroodpadem, železem a papírem podporujete sportovce a hasiče naší obce.

Od 29.9. do 1.10. můžete na parkovišti u pohostinství předat objemný odpad.

Dodržujte prosím okolo kontejnerů pořádek a čistotu, nic neodkládejte mimo kontejnery.

Skládka tříděných odpadů -Haltýř je určena pouze pro elektroodpad, železo, papír ,plast , sklo , použitelný textil, jedlé oleje a bioodpad. V naší obci se provádí 2x ročně svoz nebezpečného a objemného odpadu a proto zde neodkládejte nic jiného co zde nepatří.¨

Děkujeme

16.9.2017 Humburská bodlinka - soutěž v požárním útoku - mladší , starší MH a přípravka
Změny v dětské lékařské pohotovosti v Novém Bydžově
Pronájem prodejního stánku Racek
Pronájem pohostinství v Humburkách
Jak se máme chovat k naší splaškové kanalizaci a co ovlivní cenu stočného
-Služba e-mailová hlášení. Po odeslání své e-mailové adresy na hlaseni.humburky@seznam.cz ,budete dostávat přepis hlášení obecního rozhlasu e-mailem.
(červené odkazy jako vždy obsahují další informace)