Vážení, vítáme vás na stránkách obce Humburky.
Naše obec leží 2km jihovýchodně od Nového Bydžova v Královéhradeckém kraji
v nadmořské výšce 231m.n.m. Podle posledního sčítání obyvatel k 7.11.2014 u nás
žije 402 obyvatel, z toho počtu je 48 obyvatel Domova důchodců POHODA.
V obci je 136 popisných čísel, katastr obce leží při levém okraji, částečně i při pravém
břehu řeky Cidliny a má rozlohu 258 ha.
 
               
 
                                                                 
 
  
 

Krizové telefony

hasiči 150  policie 158 záchranka 155                        
     Velitel hasičů obce       728459148
     Starosta obce              724184484
     Místostarosta obce      737269585

        Novinky

V sobotu 1.4. bude od 9:00 do 10:00 sběr nebezpečného odpadu. Od pátku 31.3. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad do 3.4. Oba kontejnery budou jako vždy na parkovišti u restaurace. Velký elektroodpad - ledničky, pračky, televize, atd  odkládejte na skládce tříděného odpadu ( jako dáváte plasty , papír, železo a sklo). Nově zde můžete odkládat i použitý fritovací olej. Olej odkládejte v uzavřených lahvích do červené popelnice vedle kontejnerů. Ještě jednou upozorňuji, že olej je možno odložit pouze v uzavřených nádobách. Jinak tato červená popelnice nebude vyvážena.

Děkujeme ,že se chováte ekologicky a třídíte odpad .

Větve z jarního řezání stromů nepatří do kontejneru na bioodpad .Tento materiál uložíte v  areálu bývalého Agropodniku Humburky, vjezdem ze silnice na Libeň . Po vjezdu do areálu se dejte přímo k další vratům ( k těm druhým zeleným) a větve uložte na pravou stranu ,kde se tvoří hromada s větvemi. Hlavně vás žádáme o jedno -  jenom větve , jak zde budete odkládat jiný materiál, dojde k uzavření areálu . Otevřeno  zde bude 17.3. až 19.3 ,  24.3. až 26.3 , a 31.3. až 2.4.2017 . Ještě jednou všechny žádáme o dodržení skladby materiálu - JENOM VĚTVE
Od 6.3. do 21.5. bude uzavřena silnice u obce Prasek-  vyhláška    rozhodnutí
Hledáme instruktory pro příměstský tábor
Příměstský tábor - hlaste se ihned
V kontejneru na bioodpad se v posledním odvozu objevily igelitové tašky s plastovým odpadem - viz příloha. Pokud se tento nešvar bude opakovat, bude muset být kontejner na bioodpad uzamčen a otevřen pouze v sobotu s kontenery na tříděný odpad.   foto1   foto2     foto3
Pronájem pohostinství v Humburkách
Jak se máme chovat k naší splaškové kanalizaci a co ovlivní cenu stočného
-Služba e-mailová hlášení. Po odeslání své e-mailové adresy na hlaseni.humburky@seznam.cz ,budete dostávat přepis hlášení obecního rozhlasu e-mailem.
(červené odkazy jako vždy obsahují další informace)