Úřední deska  

 Oznámení občanům -ARCHIV

 

vyvěšeno sejmuto hypertextový odkaz na dokument
14.08.2018 23.08.2018 Zasedání zastupitelstva OU 23.8.2018
07.08.2018 08.09.2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu neprodaného pozemku.  Info pro zájemce,   výpis,   žádost o pronájem
06.08.2018 06.10.2018 Počet členů volební komise
26.7.2018 27.08.2018 Rozhodnutí hejtmana o mimořádných klimatických podmínkách
30.06.2018   Rozpočtové opatření č3
20.06.2018 10.07.2018 Zápis ze zasedání OZ 07.06.2018
11.06.2018 06.10.2018 Komunální volby - info   , počty podpisů , prohlašení kandidáta , vzory kandidátních listin

V obci Humburky bude do zastupitelstva obce voleno 7 členů a bude stanoven 1 volební okrsek

10.06.2018   Schválený závěrečný účet obce za rok 2017
31.05.2018   Rozpočtové opatření č2
29.05.2018 17.06.2018 Zápis ze zasedání OZ 23.05.2018
22.05.2018 07.06.2018 Zasedání zastupitelstva OU 7.6.2018
22.05.2018 23.06.2018 DSO Pocidlinsko rozp. op. č2,    stav www,  ZU schvalený   , příloha č1,  příloha č2,  příloha č3,  příloha č4,  příloha č5,  
15.05.2018   Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017,  hodnocení plnění rozpočtu,     inventar. zpráva,   příloha  ,rozvaha   , výkaz zisku a ztráty,   zpráva audit.
14.05.2018 23.05.2018 Zápis ze zasedání OZ 03.05.2018
14.05.2018 23.05.2018 Zasedání zastupitelstva OU 23.5.2018
02.05.2018 20.05.2018 Informace o nákladech na tvorbu ceny vodného celkové vyúčtování
02.05.2018 02.06.2018 Státní pozem. úřad - nabídka pronájmu pozemku    info pro zajemce   formuář
30.04.2018   Rozpočtové opatření č1
26.04.2018 27.05.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017,    Příloha č1 audit DSO 2017, Příloha č2,   Příloha č3 rozvaha 12-2017 Příloha č4 vzz 12-2017, Příloha č5 příloha 12-2017 Rozpočtové opatření č. 1,
25.04.2018 26.06.2018 Veřejná vyhlaška k daně z nemovitosti , info o zasílání složenek , info ke zpřístupnění informací
22.04.2018 03.05.2018 Zasedání zastupitelstva OU 3.5.2018
18.04.2018 03.05.2018 Zápis ze zasedání OZ 03.04.2018
27.03.2018 28.04.2018 Nemovitosti s nedostatečně identif. vlastníkem v katastru obce Humburky a další  www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/
25.03.2018 03.04.2018 Zasedání zastupitelstva OU 3.4.2018
20.03.2018 03.04.2018 Zápis ze zasedání OZ 08.03.2018
27.02.2018 08.03.2018 Zasedání zastupitelstva OU 8.3.2018
17.02.2018 07.03.2018 Zápis ze zasedání OZ 06.02.2018
14.02.2018 01.03.2018 Veřejná vyhl. - Zpráva o uplat. Zásad územního rozvoje Král. hr. kraje v uplyn. období (říjen 2016-leden 2018)
10.02.2018 13.03.2018 Sportovní grant obce Humburky   - zrušeno
07.02.2018 08.03.2018 Státní pozem. úřad - nabídka pronájmu pozemku    info   formuář
07.02.2018 01.05.2018 Příměstský tábor - příjem přihlášek do 30.4.2018
07.02.2018   Schválený rozpočet na rok 2018 1.strana   příjmy   výdaje   rozpočtový výhled 2018-2021
20.01.2018 06.02.2018 Zasedání zastupitelstva OU 6.2.2018
18.01.2018   Záměr - Oprava obecních ploch
18.01.2018 06.02.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018    1.strana       příjmy    výdaje  rozpočtový výhled 2018-2021
  ROK 2017
12.12.2017 05.01.2018 Zápis ze zasedání OZ 08.12.2017
08.12.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.7
28.11.2017 27.01.2018 Volby prezidenta - info
27.11.2017 08.12.2017 Zasedání zastupitelstva OU 8.12.2017
14.11.2017 08.12.2017 Zápis ze zasedání OZ 07.11.2017
08.11.2017 25.11.2017 Záměr prodeje parcely č.7   čp18
08.11.2017 25.11.2017 Veřejná vyhláška Minist zemědělství - zpracování těžby -lesy
07.11.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.6
06.11.2017 25.11.2017 Veřejná vyhl. o doruč. návrhu Aktual. č.1 Zásad územ. rozvoje Král. kraje a vyhodnocení vlivu této aktual. na urdž. rozvoj území
31.10.2017 08.11.2017 Program zasedání OZ 07.11.2017
20.10.2017 10.11.2017 Veřejná vyhláška o doruč. návrhu Aktual. č.2 Zásad územ. rozvoje Královéhradeckého kraje
18.10.2017 06.11.2017 Oznámení spol. jednání o návrhu Aktual. č.2 Zásad územn. rozvoje Královéhr. kraje
13.10.2017 07.11.2017 Zápis ze zasedání OZ 05.10.2017
05.10.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.5
26.09.2017 05,10.2017 Program zasedání OZ 05.10.2017
21.09.2017 6.10.2017 Od 3.10. do 5.10.2017 bude uzavřena silnice Luková - Zadražany     vyhláška    mapka
20.09.2017 16.11.2017 Ořezání větví okolo nadzemního vedení el. energie - nutno provést do 15.11.2017
14.09.2017 02.10.2017 Ministerstvo zemědělství vyhláška čj 55197/2017
29.08.2017 21.10.2017 Volby do PSČR počet okrsků
29.08.2017 20.09.2017 Zápis ze zasedání OZ 22.08.2017
22.08.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.4
14.08.2017 23.08.2017 Program zasedání OZ 22.08.2017
03.08.2017 20.08.2017 Zápis ze zasedání OZ 25.07.2017
17.07.2017 25.07.2017 Program zasedání OZ 25.07.2017
13.07.2017 30.07.2017 Záměr opravy komunikace v ulici Pod Baráky
16.06.2017 07.07.2017 Zápis ze zasedání OZ 06.06.2017
10.06.2017 07.02.2018 Schválený závěrečný účet obce za rok 2016  Zpráva auditora
06.06.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.3
25.05.2017 10.06.2017 Zápis ze zasedání OZ  16.05.2017
24.05.2017 08.06.2017 Zpráva o výsledku přezk. hospod. obce Humburky za  2016
24.05.2017 08.06.2017 Výkaz pro hod. plnění rozpočtu USC, DSO a RR
24.05.2017 08.06.2017 Inventarizační zpráva majetku obce
19.05.2017 30.06.2017 Prodloužení uzávěrky silnice . u obce Prasek-do 30.6  vyhláška    rozhodnutí  mapa1  mapa2
19.05.2017 06.06.2017 Program zasedání OZ 06.06.2017
18.05.2017 08.06.2017 Zpráva auditora
18.05.2017 08.06.2017 Sestavy FIN ROZ VYS za rok 2016
18.05.2017 08.06.2017 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
17.05.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.2
08.05.2017 16.05.2017 Program zasedání OZ 16.05.2017
04.05.2017 05.06.2017 Závěrečný účet svazku obcí Novobydžovsko za rok 2016
02.05.2017 03.06.2017 Pronájem prodejního stánku Racek
30.04.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.1
28.04.2017 16.05.2017 Vyúčtování ceny vodného - Královéhradecká provozní   list1   list2
24.04.2017 25.05.2017 Finanční úřad-vyhláška    info o složenkách , zpřístupnění hrom. seznamu
10.04.2017 15.05.2017 Porovnání položek pro výpočet vodného a stočného
03.04.2017 20.04.2017 Zápis ze zasedání OZ 30.03.2017
21.03.2017 30.03.2017 Program zasedání OZ 30.03.2017
28.02.2017 21.05.2017 Od 6.3. do 21.5. bude uzavřena silnice u obce Prasek-  vyhláška    rozhodnutí
25.02.2017 07.02.2018 Rozpočtový výhled obce na roky 2017-2020
20.02.2017 08.03.2017 Zápis ze zasedání OZ 09.02.2017
18.02.2017 31.05.2017 Sportovní grant Obce Humburky pro rok 2017
16.02.2017 17.05.2017 VPP -  jak pomohla EU v naší obci
10.02.2017 07.02.2018 Schvalený rozpočet   příjmy   výdaje
24.01.2017 09.02.2017 Program zasedání OZ 09.02.2017
19.01.2017 19.02.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017  první list   příjmy  výdaje   rozp. výhled
 
  ROK 2016
30.12.2016 16.01.2017 Zápis ze zasedání OZ 20.12.2016
11.12.2016 20.12.2016 Program zasedání OZ 20.12.2016
06.12.2016 23.12.2016 Zápis ze zasedání OZ 25.11.2016
30.11.2016 03.03.2017 Veřejně prospěšné práce - jak pomohla EU a ESF naší obci
25.11.2016 13.12.2016 Návrh rozpočtu Dobrov. svazlu obcí Pocidlinsko na rok 2017
16.11.2016 26.11.2016 Program zasedání OZ 25.11.2016
15.11.2016 06.12.2016 Aktualizace č1 Zásady územního rozvoje Kh. kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na uržitelný rozvoj úzení
5.11.2016 21.11.2016 Zápis ze zasedání OZ 27.10.2016
31.10.2016 15.11.2016 Územní plán obce Humburky str1   str2    str3
19.10.2016 27.10.2016 Program zasedání OZ 27.10.2016
30.09.2016 16.10.2016 Zápis ze zasedání OZ 22.9.2016
22.09.2016 08.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb
21.09.2016 10.10.2016 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královhr. kraje v uplynulém období - červenec 2014 - září 2016  str1       strana2
20.09.2018 06.10.2016  Zpráva o uplat. Zásad územ. rozvoje Královéhr.kraje v uplynulém období (červenec  2014 - září 2016)
15.09.2016 03.10.2016 1.10 od 9:00 do 10:00 sběr nebezpečného odpadu ,   od 30.9. do 2.10. sběr velkoobjemového odpadu
13.09.2016 22.09.2016 Program zasedání OZ 22.9.2016
13.09.2016 16.10.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identif. vlastníkem
02.09.2016 20.09.2016 Zápis ze zasedání OZ 26.8.2016
01.09.2016 17.09.2016 Záměr pronájmu pohostinství
16.08.2016 26.08.2016 Program zasedání OZ 26.8.2016
16.08.2016 17.09.2016 Elektronická evidence tržeb -novější leták
11.08.2016 12.09.2016 Daň z nabytí nemovitých věcí
04.08.2016 01.09.2016 Pozvánka na seminář Kotlíková dotace
27.07.2016 15.08.2016 Zápis ze zasedání OZ 22.7.2016
20.07.2016 21.08.2016 Změna záplavového plánu
12.07.2016 22.07.2016 Program zasedání OZ 22.7.2016
27.06.2016 12.07.2016 Zápis ze zasedání OZ 17.6.2016
07.06.2016 25.06.2016 Zápis ze zasedání OZ 31.5.2016
24.05.2016 10.06.2016 Zápis ze zasedání OZ 17.5.2016
16.06.2016 17.07.2016 Elektronická evidence tržeb
08.06.2016 17.06.2016 Program zasedání OZ 17.6.2016
07.06.2016 27.06.2016 27.6. setkání rodičů nad potřebami vzdělávávní
31.05.2016 17.06.2016 Rozhodnutí o přidělení zakázky
30.05.2016 24.07.2016 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Severovýchod - CZ05   serv1   serv2   serv3   serv4   serv5   serv6
22.05.2016 31.05.2016 Program zasedání OZ 31.5.2016
19.05.2016 21.06.2016 Příloha účetní uzávěrky   rozvaha   výkaz hocnocení plnění rozpočtu
19.05.2016 21.06.2016 Závěrečný účet obce 
19.05.2016 21.06.2016 Výsledovka - výkaz zisku a ztráty
19.05.2016 21.06.2016 Inventarizační zpráva
19.05.2016 21.06.2016 Zpráva o výsledku hospodaření      úvodní list      str1    str2    str3    str4    str5    str6    str7    str8
04.05.2015 20.05.2016 Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování položek vodné
03.05.2016 29.06.2016 Záměr -Výstavba komunikace Humburky - rod. domky  2. etapa
29.04.2016 15.05.2016 Zápis ze zasedání OZ 19.4.2016
26.04.2016 29.06.2016 Daň z nemovitosti - info o zasílání složenek    zpřístupnění hromadného předpisu    veřejná vyhláška
26.04.2016 27.05.2016 Porovnání položek výpočtu stočného za rok 2015
10.04.2016 19.04.2016 Program zasedání OZ 19.4.2016
22.03.2016 08.04.2016 Zápis ze zasedání OZ 15.3.2016
22.03.2016 08.04.2016 Zrušení opatření o nakládání s vodou -NB22032016 str1   str2
17.03.2016 07.04.2016 Záměr pronájmu stánku Racek
16.03.2016 19.04.2016 Sportovní grant obce Humburky pro rok 2016
06.03.2016 15.03.2016 Program zasedání OZ 15.3.2016
29.02.2016 16.03.2016 Závěrečný účet svazku obcí  Mikroregion Novobydžovsko
29.02.2016 16.03.2016 Návrh rozpočtu Mikroreg. Novobydžovsko
04.02.2016 24.02.2016 Zápis ze zasedání OZ 29.1.2016
30.01.2016 18.02.2016 Schválený  rozpočet  2016 PŘÍJMY  PRVNÍ STR.  VÝDAJE   VÝHLED   vydaje2    vydaje3
19.01.2016 03.02.2016 Řízení o návrhu Územního plánu Humburky
14.01.2016 29.01.2016 Výběr poplatků ze psů a za odvoz komun. odpadu
14.01.2016 29.01.2016 Program zasedání OZ 29.1.2016
13.01.2016 13.02.2016 Harmonogram svozu odpadů na rok 2016
08.01.2016 27.01.2016 Návrh rozpočtu  2016 PŘÍJMY  PRVNÍ STR.  VÝDAJE   VÝHLED
07.01.2016 08.04.2016 Jak pomohla E. unie a Evropský soc fond naší obci
    ROK 2015
29.12.2015 15.1.2016 Zápis ze zasedání OZ 18.12.2015
8.12.2015 18.12.2015 Program zasedání OZ 18.12.2015
16.10.2015 31.10.2015 Zápis ze zasedání OZ 14.10.2015
5.10.2015 14.10.2015 Program zasedání OZ 14.10.2015
18.9.2015 29.9.2015 Zápis ze zasedání OZ 15.9.2015
17.9.2015 6.12.2015 Záměr pronájmu místního pohostinství
7.9.2015 15.9.2015 Program zasedání OZ 15.9..2015
19.8.2015 10.9.2015 Ukončení mimořádných klimatických podmínek a Seznam nemovitostí nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
20.7.2015 5.8.2015 Zápis ze zasedání OZ 14.7.2015
3.7.2015 14.7.2015 Program zasedání OZ 14.7..2015
16.6.2015 30.6.2015 Zápis ze zasedání OZ 12.6.2015
2.6.2015 16.6.2015 Zápis ze zasedání OZ 28.5.2015
2.6.2015 13.6.2015 Program veřejného zasedání OZ 12.6.2015 v pohostinství
29.5.2015 15.7.2015 Záměr opravy komunikace Pod Baráky
26.5.2015 16.6.2015 Závěrečný účet obce - návrh
20.5.2015 28.5.2015 Program zasedání OZ 28.5.2015
6.5.2015 23.5.2015 Záv. účet a zpráva o přezk. Mikroregionu Novobydžovsko 2015
25.4.2015 10.5.2015 Zápis ze zasedání OZ 17.4.2015
9.4.2015 17.4.2015 Program zasedání OZ 17.4.2015
30.3.2015 19.4.2015 Zápis ze zasedání OZ 26.3.2015              popis záměru       plánek
27.3.2015 16.4.2015 Veřejná vyhláška - Změna záplavového území
25.3.2015 9.4.2015 Královéhradecká provozní - výsledovka za rok 2014
23.3.2015 31.3.2015 Zápis ze zasedání OZ 17.3.2015
18.3.2015 07.4.2015 Záměr pronájmu stánku rychlého občerstvení Racek od 1.5.2015 do 30.9.2015
18.3.2015 26.3.2015 Zasedání OZ 26.3.2015
9.3.2015 17.3.2015 Program zasedání OZ 17.3.2015
18.2.2015 6.3.2015 Veřejná vyhláška - změna záplavového území
18.2.2015 7.3.2015 Zápis ze zasedání OZ 14.2.2015
18.2.2015 16.6.2015  Schválený rozpočet na rok 2015       příjmy         výdaje
5.2.2015 14.2.2015 Program zasedání OZ 14.2.2015
28.1.2015 16.6.2015 Rozpočtový výhled na rok 2015-2018
27.1.2015 14.2.2015 Zápis ze zasedání OZ 22.1.2015
23.1.2015 14.2.2015 Návrh rozpočtu na rok 2015         příjmy         výdaje
19.1.2015 20.4.2015 Jak pomohla Evropská únie a Evropský soc fond u nás v obci
16.1.2015 24.1.2015 Zápis ze zasedání OZ 8.1.2015
14.1.2015 22.1.2015 Program zasedání OZ 22.1.2015
12.1.2015 27.1.2015 Návrh územního plánu
31.12.2014 8.1.2015 Program zasedání OZ 8.1.2015
    ROK 2014
30.12.2014 9.1.2015 Zápis ze zasedání OZ 18.12.2014
11.12.2014 18.12.2014 Program zasedání OZ 18.12..2014
27.11.2014 20.9.2015 Záměr prodeje pozemku č.183/19 a č. 183/20
18.11.2014 6.12.2014 Zápis z ustavujícího  zasedání Zastupitelstva obce ze dne 7.11.2014
18.11.2014 4.12.2014 Návrh rozpočtu - Mikroregion  Novobydžovsko na rok 2015
10.11.2014 18.11.2014 Program zasedání OZ 18.11..2014
28.10.2014 7.11.2014 .Program zasedání OZ 7.11..2014
24.9.2014 11.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
23.9.2014. 2.10.2014 Zápis ze zasedání OZ 19.9.2014
16.9.2014 25.9.2014 Zápis ze zasedání OZ 11.9.2014
10.9.2014 19.9.2014 19.9.2014 od 20:00 veřejné zasedání ob. zastupitelstva
2.9.2014 11.9.2014 Zasedání OU 11.9.2014
14.8.2014 26.8.2014 Zápis ze zasedání OZ dne 12.8.2014
3.8.2014 12.8.2014 Program zasedání OZ 12.8.2014
17.7.2014 6.8.2014 Upozornění reg. úřadu
17.7.2014 6.8.2014 Seznam obcí odevzdávajících kand. listiny do N.B
17.7.2014 6.8.2014 Potřebný počet podpisů na petice pro volby do OZ
15.7.2014 25.7.2014 Zápis ze zasedání OZ 10.7.2014
1.7.2014 10.7.2014 Program zasedání OZ 10.7.2014
17.6.2014 26.6.2014 Zápis ze zasedání OZ 13.6.2014
13.6.2014 24.6.2014 Zápis ze zasedání OZ 10.6.2014
11.6.2014 27.6.2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
4.6.2014 13.6.2014 Program zasedání OZ 13.6.2014
1.6.2014 10.6.2014 Program zasedání OZ 10.6.2014
15.5.2014 27.5.2014 Zápis ze zasedání OZ 14.5.2014
15.5.2014 3.6.2014 Záměr pronájmu obecního bytu
12.5.2014 29.5.2014 Příloha č.2  - Prohlášení o splnění zákl. kval. předpokladů
12.5.2014 29.5.2014 Krycí list - Na Ohradě
12.5.2014 29.5.2014 Rozpočet - Na Ohradě
12.5.2014 29.5.2014 Zadávací dokumentace - Na Ohradě
12.5.2014 29.5.2014 1. výzva k podání nabídky "Oprava místní komunikace"
12.5.2014 3.6.2014 Závěrečný účet - Mikroregion Novobydžovsko
1.5.2014 14.5.2014 Program zasedání OZ 14.5.2014
5.5.2014 6.6.2014 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
30.4.2014 4.6.2014 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti
30.4.2014 4.6.2014 Informace o složenkách  pro platbu daně z nemovitosti
30.4.2014 4.6.2014 Veřejná vyhláška - nahlédnutí- daň z nemovitých věcí
30.4.2014 24.5.2014 Překlady prohlášení o odvolání - do prac. jazyků EU
30.4.2014 24.5.2014 Prohlášení o odvolání kandidátů č.1 a 3- VIZE 2014
30.4.2014 24.5.2014 Zaslání prohlášení o odvolání kandidátů pro volby do Evrop. parlam.
15.4.2014 25.4.2014 Zápis ze zasedání OZ 10.4.2014
1.4.20104 10.4.2014 Program zasedání OZ 10.4.2014
27.3.2014 19.6.2014 Zpráva o výsledku auditu za rok 2013   str1   str2   str3   str4   str5   str6   str7   str8   str9
27.3.2014 19.6.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013
27.3.014 19.6.2014 Návrh závěrečného účtu
26.3.2014 12.4.2014 Ukončení mimořádného veter. opatření - varroaza   str1   str2
14.3.2014 25.3.2014 Zápis ze zasedání OZ 11.3.2014
12.3.2014 10.4.2014 Záměr pronájmu stánku Racek
6.3.2014 7.4.2014 Projednání Návrhu zadání Územního plánu Humburky
6.3.2014 24.3.2014 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání zadání Územního plánu Humburky
27.2.2014 11.3.2014 Program zasedání OZ 11.3.2014
18.2.2014. 27.2.2014 Zápis ze zasedání OZ 14.2.2014
6.2.2014 14.02.2014 Program zasedání OZ 14.2.2014
4.2.2014 7.3.2014 Od 3. 3.  do 7. 3. 2014 proběhne další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova
22.1.2014 14.2.2014 Návrh rozpočtu str1       příjmy        výdaje           rozpočtový  výhled
22.1.2014 4.2.2014 Zápis ze zasedání OZ 21.1.2014
9.1.2014 21.1.2014 Program zasedání OZ 21.1.2014
ROK 2013
18.12.2013 18.3.2014 Jak pomohla EU a Evropský soc. fond naší obci
17.12.2013 7.1.2014 Smlouva o dílo - dokončení víceúčel. hříště     str1     str2      
17.12.2013 31.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 12.12.2013
13.12.2013 31.12.2013 Příloha č.2 k vyhlášce č.6/2011 - poplatek za kom. odpad - 2014
13.12.2013 31.12.2013 Příloha č.2 k vyhlášce č.6/2011 - poplatek za kom. odpad
12.12.2013 27.12.2013 Hodnocení nabídek - Dokončení sportoviště                              oznámení o výběru zakázky
3.12.2013 12.12.2013 Program zasedání OZ 12.12.2013
19.11.2013 29.11.2013 Zápis ze zasedání OZ 14.11.2013
18.11.2013 11.12.2013 Návrh rozpočtu MN na rok 2014
15.11.2013 3.12.2013 Výzva k podání nabídky - Dokončení víceúčel. hřiště  str1   str2
15.11.2013 11.12.2013 Záměr pronájmu pohostinství
5.11.2013 14.11.2013 Program zasedání OZ 14.11.2013
22.10.2013 7.11.2013 Zápis ze zasedání OZ 17.10.2013
12.10.2013 12.11.2013 Dopis od f. AVE Kolín o svozu komunálního odpadu v obci - nesvážíme bioodpad a tříditelné suroviny (pozor důležitá informace)
7.10.2013 17.10.2013 Program zasedání OZ 17.10.2013
19.9.2013 1.10.2013 Zápis ze zasedání OZ 17.9.2013
6.9.2013 17.9.2013 Program zasedání OZ 17.9.2013
26.8.2013 11.9.2013 Komplex. studie prog. odvětví Královéhr. kraje v obl. výzkumu, výv. a inovací        str1  str2
22.7.2013 1.8.2013 Zápis ze zasedání OZ 18.7.2013
9.7.2013 18.7.2013 Program zasedání OZ 18.7.2013
27.6.2013 15.7.2013 Vyúčtování položek nákladů vodného a stočného Veolia
19.6.2013 4.7.2013 Rozhodnutí  zadavatele o výběru nabídky  - Ke Mlýnu a Pod Baráky
19.6.2013 2.7.2013 Zápis ze zasedání OZ 18.6.2013
8.6.2013 8.7.2013 Varoaza včel str1  str2  str3  str4 str5
6.6.2013 18.6.2013 Program  zasedání OZ 18.6.2013
4.6.2013 13.6.2013 Zápis ze zasedání OZ 31.5.2013
29.5.2013 14.6.2013 Veřejná zakázka- oprava komunikace Pod Baráky a Ke Mlýnu
21.5.2013 31.5.2013 Program zasedání OZ 31.5.2013
21.5.2013 14.6.2013 Chybné číslo účtu na složenkách za domovní daň
20.5.2013 30.5.2013 Zápis ze zasedání OZ 16.5.2013
7.5.2013 16.5.2013 Program zasedání OZ 16.5.2013
24.4.2013 27.5.2013 Veřejná vyhláška daně z nemovitosti na rok 2013 a přiložený leták
15.4.2013 25.4.2013 Zápis ze zasedání OZ 11.4.2013
2.4.2013 11.4.2013 Program  zasedání OZ 11.4.2013
25.3.2013 1.6.2013 Audit obce str1   str2   str3   str4   str5   str6   str7   str8   str9
25.3.2013 1.6.2013 Závěrečný účet obce za rok 2012
25.3.2013 1.6.2013 Výkaz plnění rozpočtu
13.3.2013 21.3.2013 Zápis ze zasedání OZ 7.3.2013
12.3.2013 11.4.2013 Záměr pronájmu pohostinství
12.3.2013 11.4.2013 Záměr pronájmu stánku RACEK
26.2.2013 26.5.2013 Evropský sociální fond
26.2.2013 7.3.2013 Program  zasedání OZ 7.3.2013
12.2.2013 21.2.2013 Zápis ze zasedání OZ 8.2.2013
29.1.2013 8.2.2013 Program veřejného zasedání OZ 8.2.2013
29.1.2013 21.2.2013 5.2. - 21.2.2013  výběr poplatků za psy a komunální odpad
29.1.2013 28.2.2013 Výzva občanům k podání podnětů ke změně nového územního plánu obce - do 28.2.2013
29.1.2013 7.2.2013 Zápis ze zasedání OZ 24.1.2013
28.1.2013 13.2.2013 Vyhláška obce č.1/2013 o pohybu psů v obci a plánek volného prostoru
17.1.2013 8.2.2013 Rozpočtový výhled na roky 2013-2016
17.1.2013 8.2.2013 Návrh rozpočtu obce  1.strana   příjmy   výdaje
15.1.2013 24.1.2013 Program zasedání OZ 24.1.2013
     
           ROK 2012
21.12.2012 8.1.2013 Příloha č.2 k vyhlášce k vyhl. 6/2011
21.12.2012 3.1.2013 Zápis ze zasedání OZ 18.12.2012
6.12.2012 18.12.2012 Program zasedání OZ 18.12..2012
28.11.2012 7.12.2012 Zápis ze zasedání OZ 22.11.2012
21.11.2012 7.12.2012 Mikroregion Novobydžovsko - návrh rozpočtu
20.11.2012 4.12.2012 Zápis ze zasedání OZ 16.11.2012
13.11.2012 22.11.2012 Program zasedání OZ 22.11..2012
6.11.2012 16.11.2012 Program zasedání OZ 16.11..2012
2.11.2012 16.11.2012 Prořezání větví a porostů kolem el. energie - do 15.11.2012
23.10.2012 1.11.2012 Zápis ze zasedání OZ 18.10.2012
9.10.2012 18.10.2012 Program zasedání OZ 18.10.2012
27.9.2012 14.10.2012 Informace o konání voleb -  12. a 13.10.2012
19.9.2012 19.10.2012 Krajská hygienická stanice varuje - metylalkohol
18.9.2012 27.9.2012 Zápis ze zasedání OZ 13.9.2012
4.9.2012 13.9.2012 Program zasedání OZ 13.9.2012
21.8.2012 21.9.2012 Valná hromada honebního společenstva - 22.9.2012 v 9:30
14.8.2012 23.8.2012 Zápis ze zasedání OZ 9.8.2012
10.8.2012 28.8.2012 Rozhodnutí o přidělení zakázky - komunikace Ve Stezkách - výsledek
31.7.2012 9.8.2012 Program zasedání OZ 9.8.2012
28.6.2012 15.7.2012 Vyúč. ceny vod. a stoč. za 2011 Královéhradecké provozní
25.6.2012 31.7.2012 Zakázka malého rozsahu - komunikace Ve Stezkách   str1   str2   str3

přiloha č.1

19.6.2012 3.7.2012 Zápis ze zasedání OZ 15.6.2012
12.6.2012 26.6.2012 Zápis ze zasedání OZ 7.6.2012
5.6.2012 15.6.2012 Program zasedání OZ 15.6.2012
29.5.2012 7.6.2012 Program zasedání OZ dne 7.6.2012
22.5.2012 15.6.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
22.5.2012 15.6.2012 Závěrečný účet obce 2011
22.5.2012 5.6.20121 Zápis ze zasedání OZ 17.5.2012
22.5.2012 15.6.2012 Závěrečný účet obce 2011 tabulky
22.5.2012 15.6.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2011
8.5.2012 17.5.2012 Program zasedání OZ 17.5.2012
17.4.2012 26.4.2012 Zápis ze zasedání OZ 12.4.2012
17.4.2012 22.5.2012 padek dodávky el. energie - další info zde  a plánek lokality
3.4.2012 12.4.2012 Program zasedání OZ 12.4.2012
20.3.2012 29.3.2012 Zápis ze zasedání OZ 15.3.2012
20.3.2012 11.4.2012 Oznámení záměru pronájmu stánku Racek
13.3.2012 3.4.2012 Veterinární opatření - varroaza včel
5.3.2012 15.3.2012 Program zasedání OZ 15.3.2012
21.2.2012 21.4.2012 Dotace od EU pro soukromé podnikatele na venkově
8.2.2012 21.2.2012 Zápis ze zasedání OZ 3.2.2012
4.2.2012 21.2.2012 Vyhláška č1/2012 o poplatku za výherní automaty
24.1.2012 7.2.2012 Zápis ze zasedání OZ 19.1.2012
17.1.2012 3.2.2012 Rozpočtový výhled na roky 2012 -2015
24.1.2012 3.2.2012 Program zasedání 3.2.2012
17.1.2012 3.2.2012 Návrh rozpočtu pro rok 2012   list1  list2   list3
10.1.2012 19.1.2012 Program zasedání OZ 19.1.2012
      ROK 2011
29.12.2011 10.1.2012 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2011
17.12.2011 27.12.2011 Program zasedání OZ 27.12.2011
29.11.2011 13.12.2011 Zápis ze zasedání OZ 25.11.2011
29.11.2011 20.12.2011 Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o komunálním odpadu
17.11.2011 25.11.2011 Program veřejného zasedání 25.11.2011
15.11.2011 1.12.2011 Zápis ze zasedání OZ 10.11.2011
14.11.2011 29.11.2011 Návrh rozpočtu Mikroregionu  Novobydžovsko na rok 2012
3.11.2011 15.12.2011 Informace o vydávání nových  občanských průkazů a e-pasů
1.11.2011 5.12.2011 Výpadek el. proudu 5.12.2011
1.11.2011 10.11.2011 Program zasedání O.Z. 10.11.2011
18.10.2011 1.11.2011 Zápis ze zasedání OZ 13.10.2011
4.10.2011 13.10.2011 Program zasedání OZ 13.10.2011
4.10.2011 7.11.2011 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v kat. Humburky
4.10.2011 15.11.2011 Odstranění větví okolo el. proudu - do 15.11.2011
20.9.2011 3.10.2011 Zápis ze zasedání OZ 15.9.2011
13.9.2011 30.9.2011 Veřejná vyhl. o vydání zásad územ. rozvoje Královéhr. kraje č1  č2
6.9.2011 15.9.2011 Program zasedání OZ 15.9.2011
30.8.2011 12.9.2011 Zápis ze zasedání OZ 25.8.2011
15.8.2011 25.8.2011 Program zasedání OZ 25.8.2011
19.7.2011 2.8.2011 Zápis ze zasedání OZ 14.7.2011
19.7.2011 19.8.2011 Obecní byt- pronájem
2.7.2011 31.8.2011 Řízení o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu
1.7.2011 14.7.2011 Program zasedání 14.7.2011
16.6.2011 28.6.2011 Zápis ze zasedání OZ z 10.6.2011
30.5.2011 10.6.2011 Program zasedání O.Z. 10.6.2011
27.5.2011 27.6.2011 Nabídka Pozemkového fondu ČR - parcela 106
26.5.2011 10.9.2011 Nabídka oblastní charity v H.K- prezentační boom
26.5.2011 10.9.2011 Nabídka oblastní charity v H.K- sluníčko - pomoc pro handicap. děti
26.5.2011 10.9.2011 Nabídka oblastní charity v H.K.- podomní prodejci
17.5.2011 31.5.2011 Zápis ze zasedání  OZ z 12.5.2011
21.4.2011 2.5.2011 Zapis ze zasedání OZ 14.4.2011
19.4.2011 10.6.2011 Závěrečný účet obce za rok 2011       strana 2
10.4.2011 10.5.2011 Vyhláška daně z nemovitosti
5.4.2011 14.4.2011 Program zasedání OZ 14.4.2011
29.3.2011 14.4.2011 Výběr poplatku za stočné
16.3.2011 12.4.2011 Pronájem restaurace Racek
16.3.2011 26.3.2011 Změnová vývěska - změna komisařů ČSÚ/České pošty
15.3.2011 30.3.2011 Zápis ze zasedání 10.3.2011
14.3.2011 26.3.2011 Změnová vývěska - změna komisařů ČSÚ/České pošty
13.3.2011 13.4.2011 Uložení větví  ,  Parkování vozidel ,   Zákaz rozdělávání ohně
11.3.2011 27.3.2011 Vyhláška č.4/2011 - o místním poplatku za užívání veř. prostranství
11.3.2011 27.3.2011 Vyhláška č.3/2011- o místním poplatku za výherní hrací přístroj
11.3.2011 27.3.2011 Vyhláška č.2/2011 - o místním poplatku ze psů
1.3.2011 10.3.2011 Program zasedání 10.3.2011
16.2.2011 30.5.2011 Veřejně prospěšné práce - projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001
15.2.2011 1.3.2011 Zápis ze zasedání OZ ze dne 10.2.2011
1.2.2011 11.2.2011 Zápis ze zasedání OZ 28.1.2011
1.2.2011 10.2.2011 Program zasedání OZ 10.2.2011
28.1.2011 17.2.2011 Výběr poplatků za odvoz kom. odpadů a ze psů
25.1.2011 10.2.2011 Oznámení o zahájení kolaudačního řízení - PhDr František Schier
19.1.2011 1.2.2011 Zápis ze zasedání O.Z. 13.1.2011
19.1.2011 28.1.2011 Program zasedání OZ 28.1.2011
11.1.2011 27.1.2011 Rozpočtový výhled na roky 2012-2014
11.1.2011 27.1.2011 Návrh rozpočtu obce na rok 2011
7.1.2011 27.1.2011 Oznámení o zahájení  kolaud. řízení - Truhlářová
7.1.2011 27.1.2011 Oznámení o záv. prohl. stavby -Šedivá
3.1.2011 13.1.2011 Program zasedání OZ 13.1.2011
      ROK 2010
30.12.2010 14.1.2011 Zápis zasedání OZ 28.12.2010
28.12.2010 13.1.2011 Požární řád obce  vyhláška 1/2011
17.12.2010 28.12.2010 Program zasedání O.Z. 28.12.2010
14.12.2010 28.12.2010 Zápis ze zas. O.Z. 9.12.2010
30.11.2010 16.12.2010 Oznámení o veřejném projednání ZUR HK kraje.
28.11.2010 9.12.2010 Program zasedání 9.12.2010
18.11.2010 6.12.2010 Zápis z ustavujícího zasedání O.Z. 12.11.2010
19.11.2010 6.12.2010 18199-2010 Územní rozhodnutí o umístění. stavby
10.11.2010 24.11.2010 Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko
30.10.2010 12.11.2010 Program zasedání OZ  12.11.2010
7.10.2010 22.10.2010 Zápis ze zasedání OZ 6.10.2010
4.10.2010 15.10.2010 Zápis ze zasedání OZ 1.10.2010
4.10.2010 15.10.2010 Zápis ze zasedání OZ 29.9.2010
1.10.2011 22.10.2010 Rozhodnutí o přidělení zakázky - veřejné osvětlení   část1   část2
20.9.2010 6.10.2010 Program zasedání OZ 6.10.2010
17.9.2010 29.9.2010 Program zasedání OZ 29.9.2010
15.9.2010 15.11.2010 Kácení dřevin 1.10.- 15.11.2010
15.9.20010 1.10.2010 Program veřejného zasedání O.Z. - 1.10.2010
31.8.2010 16.10.2010 Volby do OZ - sídlo okrs. vol. komise
16.8.2010 16.10.2010 Volby do OZ - počet členů komise
13.8.2010 31.8.2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 10.8.2010
11.8.2010 29.9.2010 Výzva k podání nabídky -rozšíření veř. osvětlení a rozhlasu
26.7.2010 16.10.2010 Informace k volbách do obecního zastupitelstva, připravovaným na 15.-16.10.2010
23.7.2010 10.7. 2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 20.7.2010
25.7.2010 10.8.2010 Program mimořádného zasedání  OZ dne 10.8. 2010
2.7.2010 20.7.2010 Program zasedání OZ dne 20.7.2010
8.6.2010 25.6.2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 4.6.2010
3.6.2010 22.6.2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 1.6.2010
3.6.2010 20.7.2010 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 20.7.2010
31.5.2010 18.6.2010 Výsledky voleb do PSPČR
24.5.2010 8.6.2010 Závěrečný účet svazků obcí Mikroregionu Novobydžovsko 2009
18.5.2010 4.6.2010 Program zasedání OZ dne 4.6.2010
14.5.2010 1.6.2010 Program zasedání OZ dne 1.6.2010
10.5.2010 30.5.2010 Info o konání voleb do PSPČR dne 28.5.- 29.5.2010
7.5.2010 4.6.2010 Závěrečný účet obce za rok 2009
3.5.2010 21.5.2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 27.4.2010
28.4.2010 14.5.2010 Oznámení pronájmu stánku rychlého občerstvení Racek, uzavření nájemní smlouvy.
13.4.2010 28.5.2010 Info o sídle okrsku  voleb do PSPČR
12.4.2010 11.5.2010 Vyvěšení Vyhlášky o vyložení hromadného předpisného seznamu  , str.2
9.4.2010 27.4.2010 Program zasedání OZ dne 27.4.2010
6.4.2010       23.4.2010 Usnesení z mimořádného zasedání OZ dne 2.4.2010
30.3.2010 16.4.2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 26.3.2010
29.3.2010 24.4.2010 Zveřejnění pronájmu stánku rychlého občerstvení Racek
26.3.2010 2.4.2010 Program mimořádného zasedání dne 2.4.2010
9.3.2010 26.3.2010 Program zasedání OZ dne 26.3.2010
2.3.2010 30.4.2010 Oznámení občanům o uložení dřevěného odpadu
2.2.2010 19.2.2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 27.1.2010
8.1.2010 27.1.2010 Program zasedání OZ dne 27.1.2010
8.1.2010 27.1.2010 Usnesení ze zasedání OZ z 5.1.2010
5.1.2010 27.1.2010 Rozpočet obce na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011-2013
4.1.2010 22.1.2010 Usnesení ze zasedání OZ dne 28.12.2009
4.1.2010 22.1.2010 Oznámení o schválení pronájmu pozemku č.57/2 o výměře 584m2
     

.

 

 

                                                                                      

                                                                          

  

                                                                                                                           

.  

 

   

 

Vyhlášky obce

Ceník služeb 

Jednací řád OZ