Úřední deska  

 Oznámení občanům -ARCHIV

 

vyvěšeno sejmuto hypertextový odkaz na dokument
14.07.2019 23.07.2019 Zasedání zastupitelstva OU 23.07.2019
10.07.2019 26.07.2019 Záměr realizace obecní zeleně
30.06.2019   Povinně uveř. dokumenty
30.06.2019   Rozpočtové opatření č5
27.06.2019 15.07.2019 Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
08.06.2019   Povinně uveř. dokumenty
08.06.2019   Závěrečný účet obce za rok 2018  ,  výkaz ztráty a zisku  ,  rozvaha  ,  přílohanávrh na vyřazení  inventarizační zprávaaudit za rok 2018  ,  výkaz plnění rozpočtu
31.05.2019   Rozpočtové opatření č4
31.05.2019   Povinně uveř. dokumenty
31.05.2019   Závěrečný účet DSO Pocidlinsko 2018 ,  v užším rozsahu    , rozpočtové opatření č.1 aktuální stav www k 1.6.2019
29.05.2019 30.06.2019 Veř. vyhl. o doručení Aktualizace č.3 Zásad územ. rozvoje Kr.hr. kraje
29.05.2019 07.06.2019 Zasedání zastupitelstva OU 07.06.2019
22.05.2019   Povinně uveř. dokumenty
22.05.2019   Závěrečný účet obce za rok 2018 návrh výkaz ztráty a zisku  ,  rozvaha  ,  příloha návrh na vyřazení  inventarizační zpráva audit za rok 2018  ,  výkaz plnění rozpočtu
14.05.2019   Povinně uveř. dokumenty
14.05.2019   Aktuální stav na www stránkách - Pocidlinsko
14.05.2019 29.05.2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Pocidlinsko 2018 ,  v užším rozsahu    , příloha č1 ,  příloha č2 příloha č3  , příloha č4  ,  příloha č5
14.05.2019 23.05.2019 Zasedání zastupitelstva OU 23.05.2019
09.05.2019 25.05.2019 Oznámení o termínu a místě konání voleb
06.05.2019 22.05.2019 Záměr - oprava střechy čp 62
02.05.2019   Povinně uveř. dokumenty
30.04.2019 20.05.2019 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě
30.04.2019 16.05.2019 Královéhradecká provozní, a.s. - náklady pro výpočet vodného
25.04.2019 26.05.2019 Vyhláška FU - daň z nemovitosti 2019   příloha1  příloha2
16.04.2019 25.04.2019 Zasedání zastupitelstva OU 25.04.2019
15.04.2019 20.05.2019 Položky pro stočné za rok 2018
09.04.2019 25.05.2019 Info o počtu a sídle volebních okrsků
26.03.2019   Rozpočtové opatření č3
25.03.2019 25.05.2019 Stanovení min. počtu členů volební okrskové komise
18.03.2019 26.03.2019 Zasedání zastupitelstva OU 26.03.2019
06.03.2019 01.04.2019 Nebezpečný a velkoobjemový odpad
06.03.2019 07.04.2019 Nedostatečně identifikovaní majitelé pozemků
28.02.2019   Rozpočtové opatření č2
13.02.2019 30.04.2019 Průzkum ve školách - SCIO
11.02.2019 19.02.2019 Zasedání zastupitelstva OU 19.02.2019
31.01.2019   Rozpočtové opatření č1
07.02.2019 23.02.2019 Oznámení o výběru dodavatele na úpravy plochy p.č. 45/2
14.01.2019 22.01.2019 Zasedání zastupitelstva OU 22.01.2019
  ROK 2019
31.12.2018 15.01.2019 Rozpočtové opatření č8
27.12.2018 05.02.2019 Záměr úpravy plochy p.č. 45/2
27.12.2018   Záměr pronájmu pohostinství
18.12.2018   Schválený rozpočet na rok 2019 první strana    příjmy   výdaje   Rozpočtový výhled 2019-2022 - schválený
01.122018 18.12.2018 Zasedání zastupitelstva OU 18.12.2018
30.11.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č7
29.11.2018 18.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019  příjmy   výdaje
13.11.2018 19.12.2018 Veřejné vyhláška- veřejné projednání návrhu Aktualizace
č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
11.11.2018 20.11.2018 Zasedání zastupitelstva OU 20.11.2018
04.11.2018 20.11.2018 Zápis ze zasedání OZ 2.11.2018
02.11.2018 18.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - návrh
31.10.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č6
20.10.2018 02.11.2018 Zasedání zastupitelstva OU 02.11.2018
08.10.2018 25.10.2018 Zápis ze zasedání OZ 2.10.2018
27.09.2018 15.10.2018 Zápis ze zasedání OZ 21.09.2018
03.10.2018 04.11.2018 Státní pozem. úřad - nabídka pronájmu pozemku    info pro zajemce   formuář
30.09.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č5
22.09.2018 03.10.2018 Zasedání zastupitelstva OU 2.10.2018
20.09.2018 06.10.2018 Datum a místo konání voleb do OZ
17.09.2018 05.10.2018 I. vydání Akt. č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhrad. kraje
11.09.2018 21.09.2018 Zasedání zastupitelstva OU 21.9.2018
04.09.2018 05.10.2018 Povolení kácení topolů u Cidliny
04.09.2018 05.10.2018 Nedostatečně identifikovaný majitel pozemků v katastru Humburky
28.08.2018 15.09.2018 Zápis ze zasedání OZ 23.08.2018
23.08.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č4
21.08.2018 06.10.2018 Info o počtu a sídle volebního okrsku
14.08.2018 23.08.2018 Zasedání zastupitelstva OU 23.8.2018
07.08.2018 08.09.2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu neprodaného pozemku.  Info pro zájemce,   výpis,   žádost o pronájem
06.08.2018 06.10.2018 Počet členů volební komise
26.7.2018 27.08.2018 Rozhodnutí hejtmana o mimořádných klimatických podmínkách
30.06.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č3
20.06.2018 10.07.2018 Zápis ze zasedání OZ 07.06.2018
11.06.2018 06.10.2018 Komunální volby - info   , počty podpisů , prohlašení kandidáta , vzory kandidátních listin

V obci Humburky bude do zastupitelstva obce voleno 7 členů a bude stanoven 1 volební okrsek

10.06.2018 01.01.2019 Schválený závěrečný účet obce za rok 2017
31.05.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č2
29.05.2018 17.06.2018 Zápis ze zasedání OZ 23.05.2018
22.05.2018 07.06.2018 Zasedání zastupitelstva OU 7.6.2018
22.05.2018 23.06.2018 DSO Pocidlinsko rozp. op. č2,    stav www,  ZU schvalený   , příloha č1,  příloha č2,  příloha č3,  příloha č4,  příloha č5,  
15.05.2018 10.06.2018 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017,  hodnocení plnění rozpočtu,     inventar. zpráva,   příloha  ,rozvaha   , výkaz zisku a ztráty,   zpráva audit.
14.05.2018 01.06.2018 Záměr -prodej parcely 84/3
14.05.2018 23.05.2018 Zápis ze zasedání OZ 03.05.2018
14.05.2018 23.05.2018 Zasedání zastupitelstva OU 23.5.2018
02.05.2018 20.05.2018 Informace o nákladech na tvorbu ceny vodného celkové vyúčtování
02.05.2018 02.06.2018 Státní pozem. úřad - nabídka pronájmu pozemku    info pro zajemce   formuář
30.04.2018 01.01.2019 Rozpočtové opatření č1
26.04.2018 27.05.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017,    Příloha č1 audit DSO 2017, Příloha č2,   Příloha č3 rozvaha 12-2017 Příloha č4 vzz 12-2017, Příloha č5 příloha 12-2017 Rozpočtové opatření č. 1,
25.04.2018 26.06.2018 Veřejná vyhlaška k daně z nemovitosti , info o zasílání složenek , info ke zpřístupnění informací
22.04.2018 03.05.2018 Zasedání zastupitelstva OU 3.5.2018
18.04.2018 03.05.2018 Zápis ze zasedání OZ 03.04.2018
27.03.2018 28.04.2018 Nemovitosti s nedostatečně identif. vlastníkem v katastru obce Humburky a další  www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/
25.03.2018 03.04.2018 Zasedání zastupitelstva OU 3.4.2018
20.03.2018 03.04.2018 Zápis ze zasedání OZ 08.03.2018
27.02.2018 08.03.2018 Zasedání zastupitelstva OU 8.3.2018
17.02.2018 07.03.2018 Zápis ze zasedání OZ 06.02.2018
14.02.2018 01.03.2018 Veřejná vyhl. - Zpráva o uplat. Zásad územního rozvoje Král. hr. kraje v uplyn. období (říjen 2016-leden 2018)
10.02.2018 13.03.2018 Sportovní grant obce Humburky   - zrušeno
07.02.2018 08.03.2018 Státní pozem. úřad - nabídka pronájmu pozemku    info   formuář
07.02.2018 01.05.2018 Příměstský tábor - příjem přihlášek do 30.4.2018
07.02.2018 01.01.2019 Schválený rozpočet na rok 2018 1.strana   příjmy   výdaje   rozpočtový výhled 2018-2021
20.01.2018 06.02.2018 Zasedání zastupitelstva OU 6.2.2018
18.01.2018   Záměr - Oprava obecních ploch
18.01.2018 04.02.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018   rozpočtový výhled 2018-2021
  ROK 2017
12.12.2017 17.02.2018 Rozpočtové provizorium na rok 2018
12.12.2017 05.01.2018 Zápis ze zasedání OZ 08.12.2017
08.12.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.7
28.11.2017 27.01.2018 Volby prezidenta - info
27.11.2017 08.12.2017 Zasedání zastupitelstva OU 8.12.2017
14.11.2017 08.12.2017 Zápis ze zasedání OZ 07.11.2017
08.11.2017 25.11.2017 Záměr prodeje parcely č.7   čp18
08.11.2017 25.11.2017 Veřejná vyhláška Minist zemědělství - zpracování těžby -lesy
07.11.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.6
06.11.2017 25.11.2017 Veřejná vyhl. o doruč. návrhu Aktual. č.1 Zásad územ. rozvoje Král. kraje a vyhodnocení vlivu této aktual. na urdž. rozvoj území
31.10.2017 08.11.2017 Program zasedání OZ 07.11.2017
20.10.2017 10.11.2017 Veřejná vyhláška o doruč. návrhu Aktual. č.2 Zásad územ. rozvoje Královéhradeckého kraje
18.10.2017 06.11.2017 Oznámení spol. jednání o návrhu Aktual. č.2 Zásad územn. rozvoje Královéhr. kraje
13.10.2017 07.11.2017 Zápis ze zasedání OZ 05.10.2017
05.10.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.5
26.09.2017 05,10.2017 Program zasedání OZ 05.10.2017
21.09.2017 6.10.2017 Od 3.10. do 5.10.2017 bude uzavřena silnice Luková - Zadražany     vyhláška    mapka
20.09.2017 16.11.2017 Ořezání větví okolo nadzemního vedení el. energie - nutno provést do 15.11.2017
14.09.2017 02.10.2017 Ministerstvo zemědělství vyhláška čj 55197/2017
29.08.2017 21.10.2017 Volby do PSČR počet okrsků
29.08.2017 20.09.2017 Zápis ze zasedání OZ 22.08.2017
22.08.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.4
14.08.2017 23.08.2017 Program zasedání OZ 22.08.2017
03.08.2017 20.08.2017 Zápis ze zasedání OZ 25.07.2017
17.07.2017 25.07.2017 Program zasedání OZ 25.07.2017
13.07.2017 30.07.2017 Záměr opravy komunikace v ulici Pod Baráky
16.06.2017 07.07.2017 Zápis ze zasedání OZ 06.06.2017
10.06.2017 07.02.2018 Schválený závěrečný účet obce za rok 2016  Zpráva auditora
06.06.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.3
25.05.2017 10.06.2017 Zápis ze zasedání OZ  16.05.2017
24.05.2017 08.06.2017 Zpráva o výsledku přezk. hospod. obce Humburky za  2016
24.05.2017 08.06.2017 Výkaz pro hod. plnění rozpočtu USC, DSO a RR
24.05.2017 08.06.2017 Inventarizační zpráva majetku obce
19.05.2017 30.06.2017 Prodloužení uzávěrky silnice . u obce Prasek-do 30.6  vyhláška    rozhodnutí  mapa1  mapa2
19.05.2017 06.06.2017 Program zasedání OZ 06.06.2017
18.05.2017 08.06.2017 Zpráva auditora
18.05.2017 08.06.2017 Sestavy FIN ROZ VYS za rok 2016
18.05.2017 08.06.2017 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
17.05.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.2
08.05.2017 16.05.2017 Program zasedání OZ 16.05.2017
04.05.2017 05.06.2017 Závěrečný účet svazku obcí Novobydžovsko za rok 2016
02.05.2017 03.06.2017 Pronájem prodejního stánku Racek
30.04.2017 07.02.2018 Rozpočtové opatření č.1
28.04.2017 16.05.2017 Vyúčtování ceny vodného - Královéhradecká provozní   list1   list2
24.04.2017 25.05.2017 Finanční úřad-vyhláška    info o složenkách , zpřístupnění hrom. seznamu
10.04.2017 15.05.2017 Porovnání položek pro výpočet vodného a stočného
03.04.2017 20.04.2017 Zápis ze zasedání OZ 30.03.2017
21.03.2017 30.03.2017 Program zasedání OZ 30.03.2017
28.02.2017 21.05.2017 Od 6.3. do 21.5. bude uzavřena silnice u obce Prasek-  vyhláška    rozhodnutí
25.02.2017 07.02.2018 Rozpočtový výhled obce na roky 2017-2020
20.02.2017 08.03.2017 Zápis ze zasedání OZ 09.02.2017
18.02.2017 31.05.2017 Sportovní grant Obce Humburky pro rok 2017
16.02.2017 17.05.2017 VPP -  jak pomohla EU v naší obci
10.02.2017 07.02.2018 Schvalený rozpočet   příjmy   výdaje
24.01.2017 09.02.2017 Program zasedání OZ 09.02.2017
19.01.2017 19.02.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017  první list   příjmy  výdaje   rozp. výhled
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

.

 

 

                                                                                      

                                                                          

  

                                                                                                                           

.