Vítáme Vás na stránkách obecní knihovny v Humburkách

 

Knihovna sídlí v bodově Obecního Úřadu, přístup do knihovny je v zadní části objektu.

Adresa knihovny: Humburky 41

504 01 Nový Bydžov

knihovnice - Helena Gebhartová

 

SLUŽBY

Knihovnické a informační, veřejně přístupný internet

Výpůjční doba : pracovní pondělí 15-18 hodin

e-mail: mk.humburky@tiscali.cz

 

 

FOND

1/ vlastní fond:        v knihovním fondu je cca 1249 svazků knih pro děti, dospělé z řad        

                              beletrie,    naučná    literatura

2/ tiskoviny:            knihovna odebírá 4 časopisy" Čtyřlístek, Dívka, Květy, Reflex

3/ výměnný fond :   pro doplnění nabídky knihovnického fondu využíváme  výměnný fond

                              svazků knih z Nového Bydžova a tímto způsobem tak rozšiřujeme nabídku pro

                              čtenáře

 

DOKUMENTY  

                                   KNIHOVNÍ ŘÁD

                                   INTERNET ŘÁD

 

 

 

INTERNET

Veřejný internet v naší obci je v knihovně přístupný veřejnosti každé pracovní

pondělí od 15-18 hodin a je zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.