Naše obec se plně věnuje ochraně životního prostředí.

- Každý dům má vlastní plynovou ,dešťovou a splaškovou kanalizační přípojku.

- Odpadní vody procházejí čističkou odpadních vod v Měníku .

 - Dešťové vody odvádí potrubí do řeky Cidliny.

- Druhotné suroviny jsou shromažďovány na stanovišti kontejnerů ul.K Haltýři.  Zde můžete odložit plast, sklo ,papír, železo , krabice tetrapak, použitelné oblečení ( zabalené a čisté) a bioodpad.. Otevírací doba - sobota 9:00 - 11:00. 

Staré pračky, myčky, sporáky ,televize a další elektrospotřebiče můžete předat k ekologické likvidaci na stanoviště kontejnerů ul.K Haltýři.

-Větve a dřevěný odpad z jarního prořezávání stromů a keřů je možné odkládat dle aktuálně vyhlášených pokynů v jarních měsících.

- Odvoz domovního odpadu je řešen popelnicemi. Od 1.1. 2012  pro nás provádí odvoz popelnic f. AVE Kolín s.r.o. 

- Úklid chodníků zajišťují místní obyvatelé a zaměstnanci obce - tímto jim patří velké díky za péči o naše okolí  Pro zimní sezónu 2011-2012 zakoupila obec shrnovací radlici na traktůrek, která pomůže při odklízení sněhu na chodnících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(.  

                                         

Dopis od f. AVE Kolín o svozu komunálního odpadu v obci - nesvážíme bioodpad a tříditelné suroviny (pozor důležitá informace)

Harmonogram svozu odpadů na rok 2018 -1.pololetí   2.pololetí

Jak se má chovat obyvatel obce k naší splaškové kanalizaci