Naše obec se plně věnuje ochraně životního prostředí.

- Každý dům má vlastní plynovou ,dešťovou a splaškovou kanalizační přípojku.

- Odpadní vody procházejí čističkou odpadních vod v Měníku .

 - Dešťové vody odvádí potrubí do řeky Cidliny.

- Druhotné suroviny jsou shromažďovány na stanovišti kontejnerů ul.K Haltýři.  Zde můžete odložit plast, sklo ,papír, železo , krabice tetrapak, použitelné oblečení ( zabalené a čisté) a bioodpad.. Otevírací doba - sobota 9:00 - 11:00. 

Staré pračky, myčky, sporáky ,televize a další elektrospotřebiče můžete předat k ekologické likvidaci na stanoviště kontejnerů ul.K Haltýři.

-Větve a dřevěný odpad z jarního prořezávání stromů a keřů je možné odkládat dle aktuálně vyhlášených pokynů v jarních měsících.

- Odvoz domovního odpadu je řešen popelnicemi. Od 1.1. 2012  pro nás provádí odvoz popelnic f. AVE Kolín s.r.o.  Cena svozu pro rok 2019  660,- 1x měsíčně a 1200,- 2x měsíčně.

- Odvoz plastů a papíru ( žlutá a modrá popelnice) je jednou za měsíc - dle harmonogramu  je pro obyvatele obce bezplatný   ( poplatky za odvoz platí obec)

( Od 1.1.2017 mají obyvatelé žlutou popelnici na plast a od 1.1.2019 mají modrou na papír)

 Co patří a nepatří do popelnic na plast a na papír

- Úklid chodníků zajišťují místní obyvatelé a zaměstnanci obce - tímto jim patří velké díky za péči o naše okolí  Pro zimní sezónu 2011-2012 zakoupila obec shrnovací radlici na traktůrek, která pomůže při odklízení sněhu na chodnících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(.  

                                         

Dopis od f. AVE Kolín o svozu komunálního odpadu v obci - nesvážíme bioodpad a tříditelné suroviny (pozor důležitá informace)

Harmonogram svozu odpadů na rok 2019 -1.pololetí   2.pololetí

Jak se má chovat obyvatel obce k naší splaškové kanalizaci

Náklady na provoz kanalizace za rok 2018