Vyhlášky obce  

Vyhláška č. 1/2007 Obce HUMBURKY

 

Vyhláška č. 2/2007 Obce HUMBURKY

- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 3/2007 Obce HUMBURKY

- o místních poplatcích

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.