Co přinesl rok 2004  

Nyní přejdu ke stručnému hodnocení činnosti SK Humburky za uplynulý rok 2004. Jak již jsem zde několikrát uvedl, Sportovní klub byl zaregistrován v červnu 2004 a za půl roku své činnosti se nám podařilo uskutečnit pod hlavičkou Sportovního klubu dost zdařilých akcí. Jako první byla účast našeho nohejbalového mužstva v Okresním přeboru družstev v nohejbale, který byl sehrán ve dvou částech, a to v jarní a podzimní části. V jarní a podzimní části jsme dohromady sehrály celkem 8 zápasů, z toho 4 zápasy v domácím prostředí. Účast našeho mužstva v jarní části přeboru byla poznamenána nadšením pro věc, kdy se zápasů účastnilo dostatek hráčů a kvalitních, takže zápasy odehrané v jarní části byly dobré kvality i výsledky byly poměrně, na začínající družstvo v této soutěži, dobré. Podzimní část se vyznačovala tím, že pro nechuť, různé zaneprázdnění, ať pracovní či osobní, dohrávalo naše mužstvo tuto soutěž již s minimálním počtem hráčů, což se zákonitě muselo projevit na kvalitě předvedené hry i na výsledcích. I když naše nohejbalové družstvo skončilo v tomto okresním přeboru poslední, byla účast našeho mužstva prospěšná z toho důvodu, že jsme si aspoň udělali obrázek o předvedené hře nejen soupeřů, ale i vlastní. Celkově mohu účast nohejbalového družstva v okresním přeboru hodnotit pozitivně, protože jsme se touto účastí dostali do podvědomí okresní nohejbalové veřejnosti a obce Humburky jsme tímto způsobem propagovali.

Další velkou akcí Sportovního klubu byl Humburský nohejbalový turnaj se Zlatopramenem, kterého se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev registrovaných i neregistrovaných hráčů. Tohoto klání se zúčastnila nejen družstva z naší obce, blízkého okolí, ale i družstva z Hradce Králové a Jilemu u Chotěboře. Tento turnaj již organizačně zajišťoval Sportovní klub, který sehnal nejen sponzory věcných cen, ale zajistil z vlastních zdrojů i občerstvení, ze kterého peněžní zisk položil základ finančním prostředkům Sportovního klubu. Nejlépe z našich hráčů se umístil Sharks tým na 4. místě ve složení Lukáš Hladík, Víťa Vaníček, Martin Knytl a na 5. místě Zlatopramen Humburky s hráči Martinem Pošíkem, Zdeňkem Tomášem a Pavlem Žďárským. Turnaj se po sportovní stránce vydařil a všichni hráči, ale i hosté si atmosféru turnaje i večerní posezení velmi pochvalovali.

Na rozloučení se sportovní sezónou na hřišti u Racka v roce 2004 zorganizoval Sportovní klub turnaj, a to již IV. ročník, s názvem Poslední míč u Racka, kterého se zúčastnilo 7 tříčlenných družstev. Turnaj se opět vydařil, bylo krásné počasí, výborné občerstvení a večer jsme si zazpívali při živé hudbě z vlastních zdrojů. Z našich hráčů se nejlépe umístili hráči družstva Merkur František Chlád a Petr Přibyl a hostem mužstva Jiřím Štefánem – byli čtvrtí – a páté bylo mužstvo Zlatopramen Humburky v nové sestavě Jakub Ďurďa, Martin Pošík a Pavel Žďárský. Oba tyto turnaje soudcovali naši přesní rozhodčí pan Václav Bouška a Jaroslav Synek, se soudcováním pomáhal i pan Jaromír Štěrba z Libně. Poděkování patří také manželům Ondráčkovým, kteří po oba turnaje trávili s námi svůj čas od ranních hodin do pozdních nočních a obsluhovali nás k naší spokojenosti.

Po skončení sportovní sezóny na hřišti v areálu Racek zajistilo vedení sportovního klubu krytou halu v Novém Bydžově na podzimní a zimní tréninky, a to vždy v sobotu od 17 do 19 hodin. Z počátku si hráči pronájem haly platili z vlastních prostředků, popř. zaplatil i klub, posléze se nám podařilo zajistit sponzora pana Michala Mocka, který nám pronájem haly uhradil na čtvrt roku, čili na prosinec, leden a únor. V měsíci prosinci se uskutečnila členská schůze SK Humburky, na které se zúčastněným členům předaly členské legitimace a vybraly se členské příspěvky za rok 2004. Této schůze se zúčastnilo celkem 19 členů. Na schůzi se projednávaly, mimo jiné, organizační otázky tréninků v hale a bylo členy schváleno, aby se našich tréninků zúčastňoval co by trenér pan Jiří Otmar, který by nám byl nápomocen radou a svými hráčskými zkušenostmi nás vedl ke zlepšování naší hry. V úplném závěru roku jsme v hale sehráli ještě malý silvestrovský turnaj trojic v nohejbale, kterého se zúčastnilo 15 hráčů, takže 5 mužstev sehrálo turnaj systémem každý s každým. Tento malý silvestrovský turnaj vyhrálo mužstvo ve složení z těchto hráčů: Michal a Radek Hanušovi a Ladislav Leden.

 

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.