Kultura  

 

 

 

 

Silvestrovské procesí.

 

  Tradice silvestrovských procesí v Humburkách začala 31.12.2000.

  V tomto roce byla v katastru obce při hlavní silnici k Novému Bydžovu u rozcestí ke Koláči obnovena výklenková kaplička Sv. Salvátora. Tato byla na tomto místě vystavěna v polovině osmnáctého stolení, v průběhu věků několikrát opravována (pravděpodobně to byl úkol pro každou po sobě následující generaci místních lidí). Vichřice v květnu 1993 ji zcela zničila, byly zničeny i dva akáty, státem chráněné stromy, které po stranách kapličky stály od nepaměti.

   Kaplička byla slavnostně vysvěcena 2.července r.2000 v rámci programu Setkání rodáků a přátel obce Humburky.

   O obnovu se zasloužila skupina místních nadšenců, také členové zastupitelstva obce a jak uvedla při slavnosti vysvědcení ve svém komentáři ing. Milada Barešová z Rovenska pod Troskami : „… díky Bohu, byla jich dlouhá řada.“

   Protože bylo potřeba zařídit ještě v roce 2000 jistou záležitost týkající se kapličky (podrobněji viz. zápis v Obecní kronice za rok 2000), sešli se ti, kteří kapličku obnovovali v 10 hodin 31.12.2000 v zasedací síni Obecního úřadu.

    Po krátkém zavzpomínání na právě uplynulý rok se vydali na cestu ke kapličce. Zde po vyřízení potřebné záležitosti bylo společné fotografování a poté byla na zpáteční cestě ještě jedna zastávka v místním pohostinství.

   Letošního roku (2005) jsme se ke kapličce vydali pošesté a počet účastníků všechny příjemně překvapil. Bylo nás 39. Nejstaršímu účastníkovi bylo 69 a nejmladší účastnici byl    1 rok. Toto vše je fotograficky doloženo na několika snímcích, které přikládáme.

   A tímto na závěr celého povídání všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se na další setkání dne 31.12.2006.

 

 

 

 

(kliknutím na obrázek se obrázek zvětší)

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.