Informace Obecního Úřadu  

Adresa Obecního úřadu :  Obecní úřad Humburky               Starosta:              

                                                  Humburky 41                                Lubomír Pešek

                                                  504 01 Nový Bydžov          

 

Telefon:            495 493 536                                                       Místostarosta:

                            724 184 484 - starosta                                      Václav Starý

                            606 690 345 - místostarosta

Fax:                    495 490 586                                                       Členové    

E-mail:               obec.humburky@quick.cz                                                     zastupitelstva:

Web:                   www.humburky.cz                                                               Jiří Berný

IČO :                    00268852                                                           Zdenka Ďurďová

Úřední hodiny: úterý 18:30 - 20:00                                                 - před. kontrolního výboru 

                                       pátek 18:30 - 20:00                                           Jaroslava Pavelková

                                                                                                               - před.soc.a kult.komise   

                                                                                                          Josef Zeman

                                                                                                               - předseda finanč. výboru 

                                                                                                          Jiří Zmítko 

                                                                                                             

                                                                                                          Zaměstnanci:

                                                                                                          Šárka Vandová

                                                                                                               - finanč. a mzdová účetní

Vyhlášky obce

 

Jednací řád zastupitelstva obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.