Jak jsme začínali  

Jak si možná ještě někteří vzpomenete, první nohejbalový turnaj se konal v roce 1998 a hrál se na hřišti „U Racka“ na povrchu, který vůbec nebyl regulérní – byl travnatý s množstvím drnů. Když jsme posléze v roce 1999 uspořádali další nohejbalový turnaj trojic, kterého se zúčastnila družstva složená z hráčů, kteří spolu chtěli hrát, rozhodli jsme se, že by tento turnaj mohl mít v Humburkách tradici a byl nazván turnajem O putovní pohár starosty obce. Vzhledem k tomu, že povrch hřiště byl nadále neregulérní, začalo se s úpravou povrchu již před tímto turnajem. Upravil se alespoň střed hřiště u sítě, aby alespoň nahrávka na spoluhráče na síti neodskakovala. Krumpáčem se drny vykopaly a vzniklá plocha se ušlapala. Ještě jen na dokreslení celé situace malá poznámka – postranní čáry se vysypávaly ručně pískem. Po dohrání tohoto turnaje a při jeho hodnocení dozrál v našich hlavách nápad, že bychom mohli svépomocí a za finančních prostředků od sponzorů a obce upravit toto hřiště tak, aby se zde daly hrát regulérní zápasy a aby i toto upravené hřiště sloužilo k další sportovní činnosti v obci a zároveň by vylepšilo celkový dojem z areálu u Racka. Proto už na jaře roku 2000 se nás mnoho sešlo na první úpravě hřiště, a nebyli to jenom sportovní nadšenci, ale byli to i někteří občané obce, kteří měli chuť něco pro obec udělat a změnit něco k lepšímu. Hnacím motorem byl pro nás nejen blížící se III. ročník nohejbalového turnaje O pohár starosty, ale také Sjezd rodáků obce, který byl plánován na začátek července. Před rodáky jsme se chtěli pochlubit upraveným areálem u Racka, kde se toto slavnostní setkání mělo převážně odehrávat. K další úpravě hřiště došlo na jaře roku 2001, kdy jsme přistoupili nejen k další úpravě povrchu, ale hlavně k jeho rozšíření ve všech směrech, aby odpovídalo svou regulérností požadavkům Českého nohejbalového svazu. Hřiště bylo přesně rozměřeno a byly usazeny značky pro lajnování. Na zvelebení hřiště pracovali i občané, kteří se nikdy sportovního klání nezúčastnili, ale nedalo jim, aby nám v této bohulibé činnosti nepomohli. Hřiště bylo dovybaveno z vlastních zdrojů novou sítí, míči, lajnovačkou, velkým smetákem, empairem a lavičkami, takže jsme mohli v tomto roce uspořádat na regulérním hřišti již dva nohejbalové turnaje, a to již IV. ročník O putovní pohár starosty obce a na podzim turnaj s názvem Poslední míč u Racka. Oba tyto turnaje zajišťovalo ve svém volném čase několik obětavců, kteří společně s hráči vytvořili důstojný rámec těchto turnajů. Vzhledem k tomu, že oba turnaje byly prezentovány i v denním tisku, dostali jsme se do povědomí Okresního nohejbalového svazu Východočeského kraje, který na jaře roku 2002 zaslal na Obecní úřad přihlášku s propozicemi Okresního nohejbalového přeboru s tím, abychom se této soutěže zúčastnili s družstvem z naší obce. Vzhledem k tomu, že hráčská základna v roce 2002 nebyla tak početná a i úroveň naší hry, z našeho pohledu, neodpovídala požadavkům okresního přeboru, odmítli jsme telefonicky ing. Kovandovi naši účast v tomto přeboru. Zaslaná přihláška, okresní přebor, kontakty se zástupcem Nohejbalového svazu pro Východočeský kraj, to byly impulsy, které nám nedali spát a od té doby jsme se myšlenkou založit sportovní klub v Humburkách začali velmi vážně zaobírat. Sportovní klub byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra  dne 16. června 2004. Takže jak sami vidíte, od myšlenky k vlastní realizaci uběhlo mnoho dní, i když v této dlouhé době příprav, musím podotknout, jsme nezaháleli. Probíhalo jednání se zástupci nohejbalového svazu nejen Východočeského kraje. ale i v Praze. Vzhledem k tomu, že žádný z nás, kteří jsme se myšlenkou založení klubu stále zaobírali, neměl v tomto směru žádné zkušenosti a potřebné znalosti, byla tomu i poplatná doba trvání k sepsání stanov a k zaregistrování SK Humburky na Ministerstvu vnitra. Na závěr tohoto konstatování bych chtěl rád říci jen tolik: Od roku 1998 do založení Sportovního klubu v červnu 2004 se uskutečnilo na hřišti v areálu u Racka 7 ročníků turnaje O pohár starosty obce, 3 ročníky Turnaje se Zlatopramenem a na závěr sezóny 3 ročníky turnaje s názvem Poslední míč u Racka. Všechny tyto turnaje se mohly uskutečnit jen za jednoho předpokladu, že jsme byli všichni nadšeni pro věc něco podnikat, sportovně se vyžít, osobním stykem se stále více poznávat a pro dění v obci něco dělat.

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.