Hasiči  

Spojení na SDH Humburky

                  Starosta : Starý Václav            tel. 724 293 093                          

                  Velitel    : Štěrba David           tel  728 459 148

 

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2005     

Zpráva o činnosti za rok 2006

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Humburkách byl založen 14.10.1898. Při zakládání sboru a hlavními iniciátory založení našeho sboru byli pánové, Fr. Kohl - starosta obce a Ant. Nechvátal - učitel místní školy. Z jejich popudu byla svolána "valná schůze občanů a přátel hasičské myšlenky" při které se přihlásilo 21 občanů za hasiče, zvolením výboru hasičského a přijetím stanov Zemské ústřední jednotky hasičské byl 14.101891 formálně založen náš sbor. Jak dále kronikář z té doby píše: "Sbor vznikl, nikým jsa nepovolán, ustavil se a trvá, ale k tomu všemu je potřebí peněz. Proto sbor po této stránce vyvinoval činnost největší. Na darech od pojišťoven za hájení při ohních, které toho roku byli velmi četné získán obnos 90 zlatých.


Křest ohněm dostal nový sbor při požáru stodoly hostince "u Ryků" roku 1898. Příštího roku 1899 zasáhl sbor při požáru kůlny p. Fr. Bubna. V této době mel sbor několik zásahů do roka s vybavením jedné ruční stříkačky a několika džberů byl schopen zachraňovat majetek a životy spoluobčanů. Jak už to v životě bývá, došlo ve sboru také k několika otřesům, první nastal v r. 1908. Po požáru byli někteří členové tak pomlouváni že uznali za vhodné ze sboru vystoupiti, solidárně s nimi vystoupili všichni činí členové. Takovýchto otřesů a následného rozpuštění a znovuobnovení sboru bylo několik. Největší ztrátu zaznamenal sbor v průběhu 1. světové války, kdy na bojištích zahynulo 6 členů našeho sboru.

 

Jsou to pánové: Buben Václav, Kulhavý Václav, Marek Václav, Petráček Jan, Teplý Jan, Volejník Josef, Česák František. Po tomto temném období nastala po konsolidaci sboru r.1919 několikaletá aktivní činnost sboru. Bylo provedeno řádné dovybavení, založen samaritánský odbor, jejichž členové poskytovali při úrazech a neštěstích první pomoc. Byly pořádány tradiční plesy, divadelní představení a jiné kulturní akce.


 

(kliknutím na obrázek se obrázek zvětší)

 

 


 

  Co se dělo během roku  2005

      

Účast na soutěžích v roce 2004

 

                                                    

 

 

                          

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.