Úřední deska  

Oznámení občanům: 

 

vyvěšeno sejmuto hypertextový odkaz na dokument
30.06.2018   Rozpočtové opatření č3
11.06.2018 06.10.2018 Komunální volby - info   , počty podpisů , prohlašení kandidáta , vzory kandidátních listin

V obci Humburky bude do zastupitelstva obce voleno 7 členů a bude stanoven 1 volební okrsek

 

31.05.2018   Rozpočtové opatření č2
22.05.2018   Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017,  hodnocení plnění rozpočtu,     inventar. zpráva,   příloha  ,rozvaha   , výkaz zisku a ztráty,   zpráva audit.
30.04.2018   Rozpočtové opatření č1
07.02.2018   Schválený rozpočet na rok 2018 1.strana   příjmy   výdaje   rozpočtový výhled 2018-2021
18.01.2018   Záměr - Oprava obecních ploch

.

 

 

                                                                                      

                                                                          

  

                                                                                                                           

.  

 

 Nemůžete-li otevřít nějaký textový dokumet Microsoft Word,  proveďte opravu Vašeho programu tímto opravným paketem

 

Ceník služeb 

Vyhlášky obce

Jednací řád OZ

Harmonogram svozu odpadů na rok 2018

1.pololetí    2.pololetí