Úřední deska  

Oznámení občanům: 

 

vyvěšeno sejmuto hypertextový odkaz na dokument
14.05.2019   Aktuální stav na www stránkách - Pocidlinsko
14.05.2019 29.05.2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Pocidlinsko 2019 ,  v užším rozsahu    , příloha č1 ,  příloha č2 příloha č3  , příloha č4  ,  příloha č5
14.05.2019 23.05.2019 Zasedání zastupitelstva OU 23.05.2019
09.05.2019 25.05.2019 Oznámení o termínu a místě konání voleb
30.04.2019 20.05.2019 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě
30.04.2019 16.05.2019 Královéhradecká provozní, a.s. - náklady pro výpočet vodného
25.04.2019 26.05.2019 Vyhláška FU - daň z nemovitosti 2019   příloha1  příloha2
15.04.2019 20.05.2019 Položky pro stočné za rok 2018
09.04.2019 25.05.2019 Info o počtu a sídle volebních okrsků
26.03.2019   Rozpočtové opatření č3
25.03.2019 25.05.2019 Stanovení min. počtu členů volební okrskové komise
28.02.2019   Rozpočtové opatření č2
31.01.2019   Rozpočtové opatření č1
27.12.2018   Záměr pronájmu pohostinství
18.12.2018   Schválený rozpočet na rok 2019 první strana    příjmy   výdaje

Rozpočtový výhled 2019-2022 - schválený

.

 

 

                                                                                      

                                                                          

  

                                                                                                                           

.  

 

 Nemůžete-li otevřít nějaký textový dokumet Microsoft Word,  proveďte opravu Vašeho programu tímto opravným paketem

 

Ceník služeb 

Vyhlášky obce

Jednací řád OZ

GDPR

Sociálně právní ochrana dětí ( SPOD )

Harmonogram svozu odpadů na rok 2019

1.pololetí    2.pololetí

Náklady na provoz kanalizace za rok 2018

Povinně uveřejňované dokumenty