Úřední deska  

Oznámení občanům: 

 

vyvěšeno sejmuto hypertextový odkaz na dokument
 
25.05.2020 03.06.2020 Zasedání zastupitelstva OU.2.6.2020
13.05.2020   Závěrečný účet obce za rok 2019 návrh výkaz plnění rozpočtu  ,  rozvaha  ,  přílohavýsledovka zpráva o přezkoumání  obce
13.05.2020   Povinně uveř. dokumenty
04.05.2020 05.06.2020 Královéhradecká provozní a.s. - výpočet vodného za rok 2019
01.05.2020 02.06.2020 Koronavirus-Koronavirus-postupy ochrany zdraví  v mateřských školách , základních školách  , středních školách, čestné prohlášení
01.05.2020 02.06.2020 Koronavirus-Sbírka zákonů - 80/2020 , 81/2020
30.04.2020   Rozpočtové opatření č2
30.04.2020   Povinně uveř. dokumenty
28.04.2020 29.05.2020 Koronavirus-Sbírka zákonů - 73/2020 74/2020,  75/2020, 76/2020
22.04.2020   Záměr prodeje stavební parcely
29.02.2020   Povinně uveř. dokumenty - stav k 29.2.2020
29.02.2020   Rozpočtové opatření č1
02.01.2020   Povinně uveř. dokumenty - stav k 2.1.2020
31.12.2019   Povinně uveř. dokumenty - stav k 31.12.2019
11.12.2019    Schválený rozpočet na rok 2020 příjmy,  výdaje,  střednědobý výhled,  1.strana
11.12.2019   Povinně uveř. dokumenty - stav k 11.12.2019
26.06.2019 27.06.2022 Smlouva o poskytnutí příspěvku f. Hruška
04.04.2019 05.04.2022 Sportovní klub Humburky - smlouva o dotaci

.

 

 

                                                                                      

                                                                          

  

                                                                                                                           

.  

 

 Nemůžete-li otevřít nějaký textový dokumet Microsoft Word,  proveďte opravu Vašeho programu tímto opravným paketem

 

Ceník služeb 

Vyhlášky obce

Jednací řád OZ

GDPR

Sociálně právní ochrana dětí ( SPOD )

Náklady na provoz kanalizace za rok 2018