GDPR  

Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů

 

 • Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

  Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

   

  Správce OÚ: 

  Obec Humburky,

  sídlo: Humburky 41, 50401 Humburky,

   IČ: 00268852, Datová schránka: d2pa7f2

  telefon: 724184484, oficiální e-mail: obec.humburky@seznam.cz

   

  Pověřenci pro OÚ (POOÚ):   Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437;    Ing. Vladimír Kalugin, e-mail:kalugin@hotmail.cz, tel. +420 603 553 410

   

 • Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  Centrální registr oznámení